Privacyverklaring

Gegevens van de gebruikers van deze website worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Vastleggen en verwerking van gegevens
De door u verstrekte gegevens komen onder de verantwoordelijkheid van Delta, marketing-communicatie te vallen. Uw gegevens worden niet verstrekt aan andere bedrijven en instellingen.

Marketing
Uw gegevens worden gebruikt om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u te informeren over de activiteiten van Delta, marketing-communicatie. Hierbij wordt getracht rekening te houden met uw voorkeuren. Als u geen prijs stelt op informatie over de activiteiten van Delta, marketing-communicatie kunt u dit aangeven via dit contactformulier.

Beveiliging gegevens
Delta, Marketing-communicatie maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Clickgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Links naar websites en cookies van andere partijen
Op de site van Delta, marketing-communicatie kunnen hyperlinks staan naar andere websites. Delta is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites waarnaar verwezen wordt.

Wijzigingen
Delta, marketing-communicatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.

Vragen
Als u nog vragen hebt over het privacybeleid kunt u contact opnemen via mijn contactformulier.